ESTI
Onze bodem is een kostbaar bezit:
Het bevat 3 keer zoveel koolstof als er CO2 in de lucht zit.
Het is een fantastische opbergplaats voor water; neemt op bij grote regenval en houdt vast zodat er water beschikbaar blijft bij droogte.
Het is de bron van bio-diversiteit .
37% van de aardbodem is in gebruik voor de productie van ons voedsel:
Onze boeren zijn daarom van vitaal belang voor het onderhouden van onze bodem & aarde.
Dat is net zo belangrijk als het produceren van voedsel.
Dit is een dienst aan ons allen waarvoor de boeren betaald moeten krijgen: op basis van resultaat en een eerlijke prijs.
ESTI, het ‘Ecosystem Services Trading Initiative’ is het platform, de markt, waarop deze diensten worden verhandeld:
Het brengt alle partijen samen, boeren, ondernemingen, individuen, NGO’s, overheden en zorgt daarmee voor een gezonde markt.
De markt is gebaseerd op hoge betrouwbaarheid van de Ecosysteem diensten tegen lage kosten voor controle en trading.
Dit zorgt ervoor dat de opbrengsten daar terecht komen waar ze terecht moeten komen: bij de boer.
Als financiële stimulans om nog beter voor onze grootste schat te zorgen: onze aarde.
Optimaliseren van de Ecosysteem markt
ESTI begint met het optimaliseren van de CO2 markt zodat deze beschikbaar komt voor lokale boeren en kleine projecten.
Daarna richten we ons op het creëren van een markt voor waterberging en biodiversiteit.
Omdat dit net zo cruciaal is voor een leefbare omgeving voor ons allemaal.

Onze overtuiging

Onze plannen en doelen

ESTI, het ‘Ecosystem Services Trading Initiative’ is een bedrijf in ontwikkeling. Wij willen een fundamenteel ander model voor de productie van ons voedsel. Een model waarbij het beheer van onze aarde net zo wordt gewaardeerd als het produceren van ons voedsel en daarmee een inkomstenbron, en dus ‘incentive’ voor de boer

Support Us?

Wilt u ons helpen met kennis, netwerk, financiën, ervaring of op een andere manier.

Stuur een e-mail naar: info@esti.nu a.u.b.