ESTI | Voor Boeren Main image

Wordt rentmeester van de aarde en creëer een nieuw verdienmodel

globe
Goed bodembeheer leidt tot CO2 opslag, verbeterde waterberging en biodiversiteit. Ecosysteemdiensten die voor iedereen van belang zijn.
Coins
Deze ecosysteemdiensten zijn geld waard en worden verhandeld op een vrijwillige markt. Te beginnen met CO2, omdat dit al bestaat.
donut
Deze markt opereert los van de productie van voedsel. De praktijk heeft immers uitgewezen dat extra productie-activiteiten zelden leiden tot een hogere productprijs

Wat betekent goed bodembeheer?

Landscape
De kwaliteit van de bodem wordt vebeterd door verhoging van het organisch stofgehalte.
Corn
Verbeterd organisch stofgehalte leidt niet alleen tot ecosysteemdiensten, maar ook vebeterde voedselkwaliteit en voedselopbrengst.
Plant
Verhoogd organisch stofgehalte wordt o.a. bereikt door het verminderen van kerende grondbewerking, bodembedekkende planten te telen en gebruik van organische i.p.v. kunstmest.

Hoe werkt ESTI, het ‘Ecosystem Services Trading Initiative’?

Circular
We ontwikkelen een goedkoop, maar betrouwbaar, borgingsprotocol waardoor ook kleine projecten en volumes economisch aantrekkelijk worden.
CycleCrop
Hiervoor maken we gebruik van bestaande tools en erfbetreders. Efficiënt voor u als boer en goedkoop in de uitvoering. Geen voorafgaande investering nodig.
PlantInHand
ESTI zorgt voor het borgingsprotocol en het trading platform. Wij rekenen een beperkte transactievergoeding om dit mogelijk te maken.

Hoe kun je meedoen?

Farmer
Meld je bij ESTI aan (info@esti.nu) en geef aan welke maatregelen je hebt genomen, of van plan bent te nemen voor een goed bodembeheer.
Calculator
Met behulp van bestaande tools, bijvoorbeeld de Cool Farm Tool, helpen we je te berekenen hoeveel ton CO2 per hectare per jaar je opslaat.
Certificate
ESTI zet dit om in certificaten die verhandeld worden en aan het eind van ieder jaar rekenen we dit met je af.

Support Us?

Wilt u ons helpen met kennis, netwerk, financiën, ervaring of op een andere manier.

Stuur een e-mail naar: info@esti.nu a.u.b.