ESTI | Voor Kopers Main image

Compenseer je uitstoot. En meer.

Circular crop
Klanten en consumenten zijn op zoek naar producten en diensten die een positieve bijdrage leveren aan het klimaat; klimaatneutrale friet, een klimaatneutrale auto of bankstel.
Calculator
Jij kunt zo’n product of dienst aanbieden, door je eigen CO2-emissie te compenseren of je klanten direct de mogelijkheid te geven de uitstoot van hun aankoop te compenseren.
Globe
Om de opwarming van de aarde tegen te gaan is echter meer nodig: wordt CO2 negatief! Zie hier het verhaal van Microsoft.

Betrouwbare, lokale CO2 reductie. En meer.

Plant
CO2 opslaan in de grond kan alleen met goed bodembeheer: geen kunstmest, niet ploegen en een diversiteit aan begroeiing.
Certificate
ESTI heeft een goedkoop, maar zeer betrouwbaar controleprotocol ontwikkeld, die het lokale boeren, groot en klein, mogelijk maakt hun opgeslagen CO2 te verhandelen.
Landscape
CO2 is slechts het begin! Goed bodembeheer leidt ook tot betere waterberging en meer biodiversiteit. Uitkomsten die net zo belangrijk zijn voor een betere kwaliteit van leven.

Boeren zijn de rentmeesters van onze aarde

Corn
37% van onze aarde is agrarische groxnd. Goed bodembeheer van deze grond is daarom van wereldbelang. ESTI biedt boeren een nieuw verdienmodel om onze aarde op een goede manier te beheren.
Farmer
De ecosysteem diensten die goed bodembeheer leveren, zijn van groot belang en daarvoor moeten boeren worden gecompenseerd. Naast voedsel is dat het 2e product dat boeren leveren.
Coins
Wij geloven dat alleen een economisch model de oplossing biedt voor de lange termijn. Een oplossing waaraan jij een bijdrage kunt leveren door ESTI certificaten te kopen!

Support Us?

Wilt u ons helpen met kennis, netwerk, financiën, ervaring of op een andere manier.

Stuur een e-mail naar: info@esti.nu a.u.b.